Met behulp van de Trios scanner willen we  iedere mond digitaal vast gaan leggen.  Dit om veranderingen in elk gebit goed te kunnen gaan monitoren.  Bij een controle kan een nieuwe scan gemaakt worden en de oude scans kunnen met de nieuwe scans vergeleken worden.  Visueel kan je dan de veranderingen goed zien.  Preventief is dit van grote waarde en daar willen we ons juist op gaan toeleggen. Juist door dit goed te monitoren kunnen we voorkomen dat er daadwerkelijke problemen komen in het gebit.

Ons personeel kan zichzelf scannen en sommige patiënten worden geleerd om zelf een scan te nemen.  Vraag hierom en dan nemen we de tijd om u dit te leren.