Gezondheidsvragenlijst

Uw mondgezondheid is een onderdeel van uw algemene gezondheid. Daarom laten wij u bij uw eerste bezoek en vervolgens jaarlijks een gezondheidsvragenlijst invullen.

Aan de hand van de gezondheidsvragenlijst wordt er geïnformeerd naar ziektes en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoontes die uw mondgezondheid kunnen beïnvloeden.

Het is belangrijk dat u de vragenlijst zorgvuldig invult, maar ook bij ieder volgend bezoek eventuele veranderingen doorgeeft. Denk hierbij aan uw medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, allergieën, enzovoort.

Alle vragen die u op de vragenlijst vindt zijn van belang voor tandheelkundige behandelingen. Sommige aspecten van uw gezondheid kunnen van invloed zijn op de keuze van de tandheelkundige behandeling of op het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Als u iets op de vragenlijst niet begrijpt, vraag dan gerust uw tandarts om uitleg.

Met uw gegevens zal uiteraard strikt vertrouwelijk worden omgegaan. Wij hanteren de privacywetregelgeving die wettelijk is vastgesteld voor de tandheelkunde.

Indien u de lijst dit jaar al heeft ingeleverd is het niet meer nodig om dit nog een keer te doen, tenzij er wijzigingen zijn in uw gezondheid of medicijngebruik. In het laatste geval ontvangen wij graag een nieuwe gezondheidsvragenlijst van u.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Klik op deze link om naar de gezondheidsvragenlijst te gaan: Gezondheidsvragenlijst

Behandelingen

Wij bieden moderne en vooruitstrevende tandheelkunde, waarbij hoogwaardige en duurzame behandelingen worden aangeboden voor uw gebit.

Wij zijn een praktijk voor het hele gezin, waar u terecht kunt voor complete tandheelkundige zorg: van controles tot zeer specialistische behandelingen (zoals implantologie en endodontologie).

Ons aanbod