Parodontologie

Wat is een tandarts-parodontoloog?

En waarom zou ik er één nodig hebben?

Ongeveer 1 op de 3 mensen van boven de dertig heeft één of andere vorm van parodontitis. Omdat parodontitis ongemerkt en zonder pijn ontstaat, weet de overgrote meerderheid van de mensen niet dat ze er last van hebben. Daarom is het belangrijk na te gaan in welke staat je tandvlees verkeert. Als je het niet weet, kun je het aan je tandarts of je mondhygiënist vragen. Het is goed te weten dat een goed gebit een gezonde basis vereist. Recent onderzoek heeft bovendien een relatie gevonden tussen parodontale infectie en ernstige gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziektes, suikerziekte en vroeggeboortes van baby’s.

Wat is een parodontoloog?

Een parodontoloog is een tandarts, die zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van ernstige parodontale aandoeningen. Een tandarts- parodontoloog heeft zich drie jaar gespecialiseerd op deze gebieden in aansluiting op het tandartsexamen. Parodontologen zijn op de hoogte van de nieuwste technieken en methoden om deze aandoeningen te kunnen diagnosticeren en behandelen. Uw tandarts kan u naar een tandarts-parodontoloog verwijzen als er sprake is van ernstige parodontitis.

Wat is parodontitis?

“Parodontaal” betekend letterlijk: rond de tand. Parodontitis is een chronische ziekte die het tandvlees en het bot rondom een tand aantast. Meestal tast parodontitis meerdere tanden of kiezen aan. Alles begint ermee wanneer bacteriën in de tandplaque (het stroeve laagje wat je op je tanden voelt als je een dag je tanden niet poetst) ervoor zorgen dat het tandvlees gaat ontsteken. De beginvorm van deze ontsteking noemen we gingivitis; het tandvlees is dan rood, gezwollen en bloedt gemakkelijk. Meestal wordt gingivitis veroorzaakt doordat tanden en kiezen niet goed genoeg gepoetst worden. Wanneer het tandvlees bloedt is dit de makkelijkste manier om zelf vast te stellen dat er iets mee mis is. Door verbetering van de mondhygiëne en professionele gebitsreiniging kan blijvende schade in dit stadium nog voorkomen worden.

Wanneer gingivitis echter niet behandeld wordt of niet opgemerkt wordt, kan er een parodontale aandoening ontstaan. Op den duur kan de tandplaque zich vermeerderen en zich onder het tandvlees verbreiden. De toxische producten van bacteriën irriteren het tandvlees. Het antwoord van het tandvlees hierop is een chronische ontsteking die op den duur niet alleen de bacteriën vernietigd, maar ook de vezels waarmee een tand aan het tandvlees en het bot vastzit. In het verdere verloop wordt er steeds meer aanhechting vernietigd en “smelt” in de hitte van de strijd ook nog het omringende bot. Het hele vervelende is dat de symptomen in dit stadium nog moeilijk herkenbaar zijn. Wanneer tanden of kiezen uiteindelijk los gaan staan, is het vaak al te laat.

Plaque is de oorzaak van parodontitis. Zonder plaque geen parodontitis. Een goede mondverzorging en regelmatig tandartsbezoek reduceren de kans op parodontitis. Maar zelfs een bijzonder goede mondhygiëne vrijwaart niet iedereen van parodontitis; er zijn een aantal risicofactoren die de ernst van de aandoening en de snelheid waarmee zij voortschrijdt, kunnen beïnvloeden. Dit zijn roken, erfelijke factoren, algemene gezondheidscondities, bepaalde geneesmiddelen, stress, hormonale veranderingen en ongezonde voeding.

Wanneer moet ik naar een tandarts-parodontoloog?

In principe zal uw tandarts of mondhygiëniste u naar een parodontoloog doorsturen voor de behandeling van ernstige parodontale problemen en/of het plaatsen van één of meerdere implantaten. Dit kan het geval zijn wanneer:

 • het tandvlees bloedt ondanks het feit dat u denkt goed te poetsen.
 • het tandvlees rood is en ernstig gezwollen en/of gevoelig is
 • het tandvlees terugtrekt
 • u last heeft van een slechte adem
 • er pus komt uit de pockets
 • uw tanden of kiezen los gaan staan of uitwaaieren
 • u het gevoel heeft dat uw tanden anders gaan staan
 • u zwanger wilt worden en uw tandvlees niet in optimale conditie is.
De helft van de vrouwen, die zwanger zijn, hebben last van een zwangerschapsgingivitis. Vrouwen die van tevoren een goede mondhygiëne en geen gingivitisproblemen hebben, lopen hier weinig kans op. Maar zwangere vrouwen met parodontitis hebben een zeven keer zo grote kans op een baby, die te vroeg geboren wordt met een veel te licht geboortegewicht.
 • er in uw familie veel parodontitis voorkomt. 
De agressieve vorm van parodontitis is erfelijk en begint vaak al voor het dertigste levensjaar en verloopt uiterst snel zonder adequate specialistische behandeling.
 • u een hartinfarct gehad heeft, suikerziekte heeft of osteoporose. 
Recent onderzoek duidt erop dat parodontale aandoeningen met deze ziektes in verband gebracht moeten worden. De bacteriën, die geassocieerd worden met parodontitis, kunnen in de bloedbaan komen en een gevaar vormen voor de rest van het lichaam. Gezond tandvlees zal dus bijdragen aan een gezonder lichaam.
 • u ontevreden bent over tanden die ‘tekort” zijn of wanneer u niet tevreden bent over hoe het tandvlees rond uw voortanden eruit ziet.
 • u ontbrekende tanden en kiezen door middel van een vaste voorziening vervangen wilt zien met of zonder behulp van implantaten.
 • u vrijliggende gevoelige tandhalzen weer met tandvlees bedekt wilt hebben en zodoende de gevoeligheid kunt verminderen en de esthetiek van het gebit weer kan verbeteren.

Kan parodontitis ook voorkomen worden?

De beste manier om parodontitis te voorkomen is door een goede mondhygiëne; dagelijks tandenpoetsen en het gebruik van tandzijde en eventueel ragertjes (borsteltjes voor tussen de kiezen) en regelmatig tandartsbezoek. Wanneer tandplaque niet voldoende verwijderd wordt, kan hij verkalken met mineralen uit het speeksel en dan hebt u tandsteen. Dagelijks poetsen zal ervoor zorgen dat er bijna geen tandsteen zal ontstaan maar helemaal te voorkomen is het bijna niet. Tandsteen is zo hard dat het alleen met behulp van instrumenten verwijderd kan worden tijdens een gebitsreiniging. Daarom zal uw tandarts bij de halfjaarlijkse controles in de meeste gevallen ook tandsteen verwijderen op de plaatsen die u gemist heeft met uw tandenborstel en de andere hulpmiddelen.

Werkwijze parodontologie

U kunt bij ons in de praktijk uitsluitend behandeld worden met een verwijsbrief van uw eigen tandarts. Deze dient u op uw eerste bezoek aan ons mee te brengen. Tijdens uw eerste consult bij de parodontoloog worden er altijd röntgenfoto’s gemaakt. Er wordt een parodontiumstatus opgenomen. Hierbij wordt rondom al uw tanden en kiezen met een meetinstrument gekeken in hoeverre er sprake is van ontstoken weefsel en/of botafbraak. Er wordt met u besproken wat de behandelmogelijkheden zijn. U wordt alvast globaal geïnformeerd welke kosten er met het voorgestelde behandelplan gemoeid zijn. Ook zal worden gekeken naar de noodzaak van een bacteriologisch onderzoek. Van het voorgestelde behandelplan ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging met een daarbij behorende begroting van de kosten. Uw eigen tandarts ontvangt van ons een verslag van dit consult met een voorlopig behandelplan.

Initiële behandeling

De hieropvolgende behandeling heet initiële behandeling. De initiële behandeling kan uit meerdere sessies bestaan. U ontvangt tijdens de eerste initiële behandeling uitgebreide instructie mondhygiëne. Er wordt een tandheelkundige anamnese afgenomen. Dat houdt in dat u allerlei vragen over uw gebitshistorie moet beantwoorden. Vervolgens vindt er, indien nodig onder locale verdoving, een gebitsreiniging plaats.

Vervolgbehandeling

Na 3 maanden vindt er een controle van de mondhygiëne plaats en wordt er opnieuw een parodontiumstatus gemaakt. Er vindt dan een evaluatie plaats van de situatie van uw gebit; het behandelplan wordt verder opgesteld of bijgesteld.

Recall

Tijdens een recall-behandeling wordt een gebitsreiniging en een pocketreiniging uitgevoerd. Het gebit wordt gepolijst.

Chirurgische ingreep

Een chirurgische ingreep, ook wel een flap-operatie genoemd, wordt gedaan om het onstekingsproces tot stilstand te brengen. In bepaalde gevallen kan de parodontoloog besluiten een botregenererend middel toe te passen. In veel gevallen kan het reeds verloren gegane bot hierdoor in volume weer toenemen.

Nazorg

Regelmatige nazorgbehandelingen zijn essentieel om een duurzaam resultaat te waarborgen.

Nazorgbehandelingen omvatten de volgende onderdelen:

 • Evaluatie d.m.v. parodotiumstatus 1x per jaar
 • Controleren en indien noodzakelijk bijsturen van de mondhygiëne
 • Reinigen van eventuele restpockets
 • Gebitsreiniging
 • Polijsten
Nasim Mahjoobpour: paradontoloog en implantoloog