Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop u behandeld bent, hetzij in tandheelkundige zin of bijvoorbeeld in de bejegening, dan kennen wij de volgende procedure:

1. Terug naar de behandelaar

Als eerste stap in de klachtenprocedure meldt u aan de behandelaar, dat u niet tevreden bent. De behandelaar krijgt de gelegenheid het gerezen probleem zo goed mogelijk met u op te lossen.

2. Schriftelijke klacht bij de praktijk

Indien de behandelaar het probleem in uw ogen onvoldoende heeft opgelost, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken. Hiertoe is een klachtenformulier beschikbaar onder aan deze pagina. Indien noodzakelijk wordt u uitgenodigd voor een toelichting. De tandarts zal uw klacht onderzoeken en hierop schriftelijk reageren.

3. Formele klacht

Heeft u het gevoel, dat uw klacht toch niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich wenden tot de Centrale Klachtencommissie van de KNMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde), waarbij wij als organisatie zijn aangesloten. Een exemplaar van het KNMT-klachtenformulier is via onze adviserend tandarts verkrijgbaar, of u kunt dit downloaden via www.knmt.nl > patiënten info. U dient dit formulier dan met uw klacht, samen met de uitspraak van onze adviserend tandarts, te sturen naar de Centrale Klachtencommissie van het KNMT. Deze kan een bemiddelende rol spelen of overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.