INSTRUCTIE NA EXTRACTIES (= TREKKEN VAN TANDEN EN KIEZEN)

Nu er bij u een of meerdere tanden getrokken zijn, is het in uw eigen belang dat de u de hieropvolgende informatie en adviezen nauwkeurig opvolgt.

Niet spoelen: gedurende de eerste 6 uur na het trekken mag de mond niet worden gespoeld. Vermijd het gebruik van erg warme dranken, tevens liever ook geen alcohol. De eerste dagen na de ingreep moet u ook met eten die kant proberen te vermijden. Vanaf de tweede dag kunt u de tanden weer normaal poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond.

Roken: We adviseren niet te roken. Roken heeft een zeer negatief effect op de wondgenezing!

Niet aan de wond komen: Niet met de vingers of de tong aan de wond voelen. U kunt dan het bloedstolsel, belangrijk voor de genezing, beschadigen. Nooit aan de extractiewond zuigen!

Nabloeden: Enig bloeden na de extractie is normaal. Door de aanwezigheid van speeksel wordt soms ten onrechte de indruk gewekt van een heftige nabloeding. Indien de bloeding niet vanzelf stopt, dan een opgevouwen steriel verbandgaasje of schone zakdoek (geen watten!) op de wond aanbrengen en hierop 30 minuten stevig bijten of met de vingers aandrukken. Veel bukken (werk) of springen (sport) kan ook een nabloeding veroorzaken.

Pijn: na extracties is normaal. U kunt deze bestrijden met paracetamol. Gebruik volgens voorschrift. U kunt het beste met pijnstillers beginnen voordat de verdoving geheel is uitgewerkt.

Zwelling: van de wang is vooral na een lastige extractie normaal. U kunt deze de eerste dag bestrijden door regelmatig te koelen met ijs of een cold-pack. Als de zwelling niet binnen enkele dagen verdwijnt, kunt u het beste contact opnemen met onze praktijk.

Hechtingen: indien nodig voor een goede wondgenezing wordt de wond gehecht. U krijgt dan een afspraak om de hechtingen eruit te laten halen.

Stukjes bot: nadat de tanden zijn getrokken voelt de patiënt wel eens stukjes onder het tandvlees waarvan hij denkt dat het wortelrestjes zijn. Dit zijn meestal kleine stukjes los zittend bot, dat door het lichaam wordt afgestoten. Hier hoeft meestal niets aan te worden gedaan. Als er wel een stukje wortel is achtergebleven, wordt dit aan u verteld.

Bij last of met vragen kunt u altijd bij ons terecht. Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 0162-456268.