Uitleg flap-operatie met bio oss

Zojuist heeft u een afspraak gemaakt voor een operatieve behandeling (Flap-operatie). In dit schrijven vindt u nadere informatie omtrent de behandeling en wat u kunt verwachten na de ingreep.

Wat gebeurt er tijdens een Flapoperatie?
Na een plaatselijke verdoving wordt het tandvlees voorzichtig van de tanden en het kaakbot losgemaakt. Op deze manier is het mogelijk om goed zicht te krijgen op het aangetaste gebied van het bot, de eventueel achtergebleven resten tandsteen en het dieper gelegen ontstoken tandvlees. Vervolgens worden de worteloppervlakten zorgvuldig schoongemaakt, het ontstoken weefsel verwijderd en het bot, indien nodig, gecorrigeerd. Daarna wordt het afgeschoven tandvlees weer nauwkeurig teruggehecht. Omdat het ontstoken tandvlees verwijderd wordt, is het niveau van het tandvlees na de operatie dikwijls iets lager. Dit heeft als voordeel dat een adequate reiniging met ragers goed mogelijk is. De hele operatie is door de goede verdoving pijnloos.

Bio oss Bio-gide
In de meeste gevallen wordt van tevoren aangegeven dat bij de flapoperatie Bio-oss gebruikt zal gaan worden. Dit kan ook pas tijdens de operatie naar voren komen. Bio oss Bio-gide is een medisch product voor bot- en weefselherstel dat op een biologische manier het verloren gegane kaakbot en steunweefsel opnieuw laat ontstaan.

Na de operatie
Hoewel de klachten na tandvleesoperaties over het algemeen zeer gering zijn, kan zich de eerste twee à drie dagen enige pijn, zwelling en vermoeidheid voordoen. Deze pijn is met rust en eenvoudige pijnstillers (geen aspirine!) goed te onderdrukken. Indien na drie à vier dagen de zwelling niet afneemt en er een kloppende pijn optreedt, is er een kans dat er een ontsteking in het wondgebied ontstaat. Gelukkig gebeurt dit maar zeer zelden en heeft het geen effect op het eindresultaat. U kunt dan het beste contact met ons opnemen.

Mondhygiëne na de operatie
Aan de kant(en) van de mond waar de operatie heeft plaatsgevonden mag u niet met een tandenborstel, ragers, flossdraad of tandenstokers reinigen, omdat er anders beschadigingen aan de wond kunnen optreden. Uiteraard moeten de andere gebieden in de mond wel op de gebruikelijke manier worden schoongemaakt. Het is belangrijk dat de wond geneest in een schone en bacterie-arme omgeving. Hiervoor krijgt u een recept voor een spoelmiddel of spray(Perio-aid 0,12%) die de bacteriën in de mond doodt. U moet met dit middel 2 maal daags gedurende een ½ tot 1 minuut spoelen of sprayen om de mond plaquevrij te houden (Lees voor gebruik eerst de bijsluiter). Er kan binnen korte tijd een bruine aanslag ontstaan op de tong en tanden. De aanslag op de tong verdwijnt zonder verdere maatregelen. De aanslag op de tanden wordt tijdens het controlebezoek verwijderd.

Roken
We adviseren niet te roken. Roken heeft een zeer negatief effect op de wondgenezing!

Gevoelige tandhalzen
Na het verwijderen van de hechtingen kunnen de tanden en kiezen gevoelig zijn voor kou, warmte, lucht, vruchtensappen en vers fruit. Dit komt doordat het tandvlees iets teruggetrokken is en daardoor de wortel een stukje bloot ligt. De gevoeligheid verdwijnt in het algemeen binnen één tot enkele weken en kan ondersteund worden met speciale tandpasta’s.

Los gaan staan van tanden en kiezen
In de periode na de operatie kan het voorkomen dat tanden en kiezen wat losser staan dan voor de ingreep. Dit is een normale reactie op postoperatieve zwelling van de weefsels om deze tanden en verdwijnt na enige dagen tot weken als het tandvlees weer strak om de wortels zit. U bent over het algemeen na de operatie goed in staat uw dagelijkse werkzaamheden voort te zetten. Alleen intensief sporten wordt in de week na de ingreep ontraden.

De bovengenoemde zijn algemene regels waarop uitzonderingen mogelijk zijn. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen elke werkdag van 08:30 tot 17:00 op telefoonnummer 0162-456268. Na deze uren en in het weekend met de spoeddienst 0162-424024.