Uitleg plaatsen implantaten (niet edentaat) na consult

Wij hebben u vandaag mogen ontvangen voor een implantaat consult. Hieronder nogmaals alles wat we met u hebben besproken overzichtelijk op een rijtje.

De begroting met behandelplan ontvangt u zo snel mogelijk per mail.

Plaatsen van implantaten
De implantaten zullen onder plaatselijke verdoving worden geplaatst. U kunt zelf naar huis rijden maar als u erg zenuwachtig bent of u vindt het heel spannend kunt u beter iemand meenemen. We plannen 60 minuten in voor de behandeling. U heeft van ons de recepten voor het implanteren ontvangen. Deze recepten kunt u afhalen bij uw eigen apotheek. Wanneer u al medicijnen gebruikt is het verstandig om contact op te nemen met uw huisarts. Hij kan u informeren of de combinatie met de door ons voorgeschreven medicijnen mogelijk is.

U dient de voorgeschreven antibiotica in te nemen volgens recep. Tevens start u 2 dagen voor de ingreep te spoelen met de perio-aid.

Houd er rekening mee dat u napijn kunt krijgen na de ingreep dus zorg ervoor dat u altijd pijnstilling (paracetamol) in huis heeft. Zorg tevens ervoor dat u een ijszakje of ijsblokjes in de vriezer heeft liggen zodat u na de ingreep direct kunt koelen met ijs om zwelling en of blauwe plek tegen te gaan.

Bot opbouwen.
Het komt nog al eens voor dat er te weinig bot is om een implantaat te kunnen plaatsen. In dat geval moet er eerst nieuw bot worden ‘gemaakt’. Hiervoor bestaan verschillende technieken die vaak gecombineerd worden toegepast.

  • het aanbrengen van kunstbot
  • het transplanteren van eigen bot (soms in samenwerking met een kaakchirurg)
  • het gebruik van speciale filters (membranen)

Eén-fase implantaten
Bij een één-fase implantaat wordt verreweg het grootste deel van het implantaat in het bot vastgeschroefd, dit gebeurt allemaal onder een plaatselijke verdoving. Boven het bot steekt dan echter nog een deel van het implantaat uit, waaromheen het tandvlees wordt teruggehecht. Direct na de behandeling is het implantaat dus al zichtbaar, een voordeel want er is geen tweede operatie nodig om het implantaat tevoorschijn te halen. Nadat het implantaat is vastgegroeid kunnen er direct andere onderdelen op geschroefd worden.

Twee-fasen implantaten
Bij een twee-fasen implantaat verdwijnt het implantaat in zijn geheel in het bot; de bovenrand van het implantaat ligt gelijk met de botrand.

Wanneer het implantaat is geplaatst wordt er een afdekdopje opgeschroefd; daarna wordt het tandvlees over het implantaat teruggehecht. Een nadeel van deze behandeling is dat er in een later stadium, wanneer het implantaat is vastgegroeid, een tweede ingreep nodig is om het implantaat tevoorschijn te halen. Een voordeel is echter dat het in alle rust, vrij van belasting kan vastgroeien.

De periode van inheling van de implantaten (osseointegratie) kan variëren van 8 weken tot 3 maanden in de onderkaak. In de bovenkaak is de inhelingsperiode wat langer ongeveer 4 tot 6 maanden.

De dag na de operatie wordt u door ons gebeld om te horen hoe de operatie is verlopen. Dan volgt na 2 weken nogmaals een controle op de wondgenezing en worden de hechtingen verwijderen.

Vervaardigen van de suprastructuur (kroon of brug )
Na een succesvolle helingsfase kan er begonnen worden met het maken van de supra structuur. De tijdsduur tussen het plaatsen van de implantaten en deze vervolgbehandelingen kan variëren van 8 weken tot meer dan 6 maanden. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

  • de hardheid van het kaakbot (in de onderkaak is het bot vaak harder dan in de bovenkaak)
  • de afmeting van de gebruikte implantaten.
  • het al dan niet toepassen van bot-toevoegende technieken (botopbouw)

Regelmatige controle
Als de behandeling is voltooid dan is nazorg erg belangrijk. Een goede mondhygiëne en regelmatige controle door een tandarts/implantoloog is noodzakelijk voor het behoud van het implantaat.