David is de praktijkhouder van Kiesz  en heeft grootste plannen.

David:  “ Kiesz is een praktijk waar we graag kijken naar de toekomst: we vragen ons continu af hoe we de beste zorg kunnen verlenen. We zetten in op digitalisatie en preventie. Dit omdat de zorg in de toekomst moet veranderen.

Waarom? Teneerste omdat we vanuit onze visie geloven in een gezond en goed leven voor iedereen. We zien al jaren een tekort aan personeel en dit loopt in de toekomst alleen maar op. Hierdoor ontstaan er flinke wachttijden voor een behandeling.  De oplossing hiervoor is om de (mond)zorg opnieuw te gaan inrichten. Dit doen we door meer in te zetten op 1. Preventie (voorkomen van problemen), 2. Door de rollen van behandelaars te veranderen. Bijvoorbeeld de verschuiving van assistentes naar preventie assistentes en van mondhygiënisten naar mondzorgkundigen. 3. Door digitalisatie in de praktijk toe te passen.

Door het toepassen van digitalisatie kunnen we die zorg verbeteren en efficiënter maken. Denk hier bij aan een app die je meer inzicht geeft in je kosten, die het mogelijk maakt om online afspraken te maken en die jou persoonlijke tips/ adviezen van je tandarts laten zien. We werken bovendien met een 3Dscanner die helpt om veranderingen in het gebit te monitoren, daarnaast helpt dit om sneller en makkelijkere protheses te maken. Digitale protheses zijn nml de toekomst geloven wij. In onze praktijk hebben we ook een 3d printer staan, hiermee printen we zelf gebitselementen die veel beter passen en  sneller klaar zijn.

Kortom wij werken hard aan onze praktijk van de toekomst en willen hiermee iedereen de beste zorg geven.