Samenvatting projectplan ‘Ontwikkeling CSSD’, augustus 2019

De initiatiefnemers van het project – Kiesz samen met P– zijn al decennia actief om de eigen praktijken continu te verbeteren en innovaties door te voeren, waarbij de zwaartepunten liggen op klantvriendelijkheid, kwaliteit, duurzaamheid, automatisering en efficiency. Door deze samenwerking en de gelijke opvattingen van beide praktijken met betrekking tot kwaliteit, protocollering en patiëntvriendelijkheid is de visie ontwikkeld om in Oosterhout de ‘Praktijk van de Toekomst’ te ontwikkelen met als doel de meest innovatieve tandartspraktijk van Nederland te worden. Deze visie en opzet moeten dan in eerste instantie in Nederland als voorbeeld gaan dienen voor andere praktijkhouders, een ‘State of The Future Art’ tandheelkundige praktijk. In een later stadium kunnen dan ook de internationale ambities gerealiseerd worden.

 Eén van de meest essentiële bedrijfsaspecten die grote invloed zal hebben op de kwaliteitsontwikkeling en – borging van de praktijk van de toekomst is het ontwikkelen van een geautomatiseerd proces van Reinigen, Desinfecteren en Steriliseren van het instrumentarium (RDS processen), in de internationale wereld een central sterile services department (CSSD) genaamd. Hierin komen innovatie en kwaliteitsborging samen. Om in de toekomst nog beter aan de (toenemende) kwaliteitseisen en patiënt- en personeelsveiligheid te kunnen voldoen, heeft het bedrijf het idee opgevat en uitgewerkt om een geheel geautomatiseerde CSSD-unit te realiseren. Het consortium voorziet hiermee tegemoet te komen aan een hogere kwaliteit van de RDS processen met minder kans op (menselijke) fouten en biedt de mogelijkheid dat praktijken makkelijker kunnen verduurzamen door minder gebruik te maken van disposables. Maar méér nog leeft de verwachting dat het geautomatiseerde proces – de CSSD-unit – tegemoet komt aan de noodzaak bij veel praktijken om te kunnen voldoen aan de gestelde richtlijnen.

 

Kiesz en P. zijn samen met Duflex – de drie consortiumpartners in dit project – in staat om de ontwikkeling op zich te nemen en te realiseren, waarbij zij voor ogen hebben het ontwikkelde product juist ook voor derden te gaan produceren en vermarkten. De ontwikkeling is niet enkel bedoeld voor de eigen tandartsenpraktijken, maar wordt een modulair plug & play product dat verkocht en geïnstalleerd kan worden bij tandartsenpraktijken en andere zorgpraktijken en op termijn ook andere bedrijven en organisaties waar de noodzaak is om volgens de geldende richtlijnen met het gebruikte (para-) medische instrumentarium om te gaan.

 

De doelstelling van dit eerste robotica project betreft de ontwikkeling en uitwerking van een machine – de CSSD-unit – waarin het gehele proces van reiniging, desinfectie, sterilisatie en opslag van het instrumentarium, dat in de tandartsenpraktijk wordt gebruikt, geheel geautomatiseerd kan plaatsvinden, waarbij het voldoet aan alle daaraan gestelde wetgeving en richtlijnen. De te ontwikkelen CSSD-unit bevat daarom verschillende innovatieve componenten. Deze zijn innovatief omdat zij òf een nieuwe combinatie van bestaande technologieën bevatten òf als geheel nieuw zijn te noemen. De gebruikte (en verontreinigde) instrumenten gaan aan de ene kant de unit in en de te hergebruiken instrumenten (en middelen en materialen) kunnen aan de andere kant weer uit de voorraad gehaald worden.

 

Het uiteindelijke resultaat van de ontwikkeling is gericht op het voeren van een eigen product door de projectpartners en daarmee het verkrijgen van omzet en rendement. De partners richten zich daarbij in eerste instantie vooral op tandartspraktijken, waar de problematiek van het reinigen, desinfecteren en steriliseren van het instrumentarium van groot belang is. Zoals hiervoor al is aangegeven is het product ook in andere medische settings te gebruiken, zoals bij huisartsen- en dierenartsenpraktijken, ziekenhuizen en privé klinieken.

 

De verwachting is dat wanneer er een objectieve, doelmatige en betrouwbare handling én traceerbare kwaliteitsborging in de CSSD-unit kan plaatsvinden, dit de huidige kwaliteitsindicatoren en -processen op een zodanige achterstand zet, dat het hier ontwikkelde kwaliteitsconcept in de vorm van de CSSD-unit de nieuwe norm wordt.

 

Bij veel curatieve behandelingen zoals (snurk) Beugels, kronen en bruggen,  protheses, zijn digitale technieken van ongelooflijke waarde. Met name voor de voorbereidende werkzaamheden is dit stuk technologie onmisbaar in een moderne praktijk.  Je kan je voorstellen dat dit qua hygiëne ook veel beter scoort dan in conventionele methodes (mond scannen ipv klei happen).  Daarom hebben we met Covid-19 besloten als praktijk om alles digitaal te gaan verwerken. 

Nog mooier is dat we naast eigen praktijk bij TTL dental Art direct de scangegevens kunnen verwerken en virtueel de designs kunnen gaan maken.  We betrekken je als patiënt bij deze innovatieve, hygiënische, milieuvriendelijke en kwalitatieve manier bij het volledige proces.  Sommige stukken worden dan direct  in onze eigen praktijk gefreesd of geprint ( de CAM fase computer aided manufactering).  

Digitale protheses

Ook de protheses worden digitaal gemaakt. De resultaten en mogelijkheden zijn tegenwoordig zowel esthetisch als functioneel verbluffend. Bij gefreesde protheses zijn de materiaaleigenschappen veel maal beter dan de protheses die op de ouderwetse manieren worden geproduceerd. Wij werken samen met Germen Versteeg, een wereldwijd gerenommeerde digital “denticien”(protheticus).

Voordelen voor u voor wat betreft een prothese:

 • U heeft ten allen tijde een digitale blauwdruk van uw prothese. U hoeft niet 6 tot 8 keer terug te komen en een maand te wachten voor een nieuwe prothese. 
 • Bij verlies kan de digitale prothese snel opnieuw geproduceerd worden. 
 • Indien gewenst kan ook een kopie van uw prothese gemaakt worden met onze printertechnologie. 
 • Een geprinte versie is iets goedkoper dan een gefreesde prothese maar kan goed functioneren als noodprothese. 
 • Indien u in het buitenland of moeilijk te been bent dan kan de prothese ook opgestuurd worden

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van hoe wij digitale producten hiervoor inzetten .

Hier een foto van een gefreesde prothese dat nog gepolijst moet worden.

In huis hebben we de Nextdent printer staan. Met deze machine kunnen de werkstukken geprint worden. Gefreesde werkstukken worden nog persoonlijk met porselein ingekleurd. 

Een prachtig voorbeeld van een heel tevreden patiënt is de levende legende Gerben Karstens. hij is een erge knarser en beet zijn protheses die op een gewone manier waren geproduceerd steeds stuk. De digitale prothese breekt niet meer en de patiënt is heel gelukkig hiermee. 

Voorbeelden: 

Digitale “sterke” prothese op implantaten bij Gerben Karstens: 

 

Complexe casus

Daarnaast hebben we ook te maken met zeer complexe casus : d.m.v. de scanner kunnen we ook complexere casussen beter oppakken. Bijvoorbeeld een verloren brug op eigen elementen. Vervangen door implantaten met directe voorlopige geprinte restauratie op dezelfde dag. 

 

Sinds 2016 gebruiken we in onze praktijk  de 3D Scanner. De Trios Scanner van 3Shape maakt het mogelijk om digitale afdrukken te maken van uw gebit. De Trios zetten we in op 3 manieren:

Met de 3D scanner kunnen we duizenden beelden /kleurenfoto’s maken van binnen in de mond.  De software maakt van al deze foto’s een 3D beeld dat heel accuraat is en een weergave geeft van de werkelijkheid.  In de klei happen is bij ons een hoogste uitzondering geworden.  Wij gebruiken het beste systeem wat er op de markt te vinden is: trios van 3shape: https://www.3shape.com/  

Hoe het werkt?

Met de scanner gaan we in de mond en nemen we de foto’s.  De scanner heeft de grootte van een grote tandenborstel en de ervaring is aangenaam.  U kan direct het 3d beeld zien van uw mond en samen met ons in detail naar de tanden kijken op het scherm.  Naderhand kunt u de 3d beelden zelf raadplegen op een app van 3Shape als u dat wilt.

Voordelen voor u

 • Comfortabel: Een snelle en comfortabele ervaring : Er hoeft niet meer in klei gehapt te worden
 • Hoge Kwaliteit: De kwaliteit van de afdruk is beter te controleren en is van betere kwaliteit dan een gewone afdruk.
 • Toegankelijk/meer inzicht: De digitale gegevens worden opgeslagen en kunt u ook raadplegen in uw eigen omgeving We kunnen veel voorspelbaarder werken,  u kunt veel beter zien hoe het definitieve werk gaat worden 
 • Snel: Digitale werkstukken worden opgeslagen en kunnen snel weer in productie genomen worden indien nodig. Een kopie kan gemakkelijk vervaardigd worden zonder dat het volledige proces opnieuw moet. De snelheid is fenomenaal en kan naar wereldwijd verstuurd worden met een druk op de knop 
 • Eenvoudiger: Beugelen of orthodontische behandelingen kunnen veel eenvoudiger digitaal met clear aligners ( doorzichtige beugeltjes)
 • Hygiënischer: Er kan veel hygiënischer gewerkt worden
 • Duurzamer: Belasting van het milieu is veel maal kleiner.  Kleinere CO2 voetafdruk.   Afdrukken hoeven niet meer gehaald te worden ( transport is minder), er hoeven geen vervuilende afdrukmaterialen en lijmen hiervoor gebruikt te worden.  De afdruk moet niet meer uitgegoten te worden in milieubelastend gipsmateriaal.  Werstukken kunnen in materiaal en energiebesparend materiaal geprint worden.  Het aantal afspraken wordt gereduceerd waardoor u minder op en neer hoeft te komen.  

U helpt mee aan een wereldwijde innovatie waardoor mondzorg veel toegankelijker zal worden voor iedereen met minder mondzorgproblemen als gevolg. 

 

Wij gaan verder dan een standaard Tandheelkundige praktijk. We  zijn voortdurend bezig met het opstarten van projecten/ ontwikkelen van concepten die gericht zijn op  het verbeteren van de tandheelkundige zorg.

Enkele projecten waar we aan werken:

 • Ontwikkeling van de App waarmee u meer inzicht krijgt in uw eigen data: financiële info, uw gezondheid, uw afspraken
 • Maatschappelijk Verantwoord ondernemen: we stimuleren telefonische/ online consulten en proberen gebruik van Papier en plastic te minimaliseren in de praktijk
 • Digitalisatie van technieken: we gaan volledig over naar een digitale werkwijze tijdens behandelingen (scanners, 3D printers) om zo betere kwaliteit te leveren, sneller te kunnen werken en meer op maat te kunnen werken
 • Ontwikkelen van geautomatiseerde sterilisatie ruimte CSSD: we zijn bezig met een project wat de nieuwe standaard gaat zetten wat betreft de sterilisatie van instrumenten, niet alleen voor de tandheelkundige zorg, maar voor de gehele zorg.

Met behulp van de Trios scanner willen we  iedere mond digitaal vast gaan leggen.  Dit om veranderingen in elk gebit goed te kunnen gaan monitoren.  Bij een controle kan een nieuwe scan gemaakt worden en de oude scans kunnen met de nieuwe scans vergeleken worden.  Visueel kan je dan de veranderingen goed zien.  Preventief is dit van grote waarde en daar willen we ons juist op gaan toeleggen. Juist door dit goed te monitoren kunnen we voorkomen dat er daadwerkelijke problemen komen in het gebit.

Ons personeel kan zichzelf scannen en sommige patiënten worden geleerd om zelf een scan te nemen.  Vraag hierom en dan nemen we de tijd om u dit te leren. 

 

fabulous smile design

DSD is voor iedereen. Heeft u een gezond gebit, maar knarst u veel of bent u gewoon benieuwd naar de mogelijkheden voor o.a. bleken. Of heeft u geen tanden of een verwaarloosd gebit? Geen probleem, we kunnen voor iedereen weer de perfecte glimlach maken. U kiest zelf o.a. het type tanden, de kleur en wij laten u direct zien hoe dit eruit ziet.

In combinatie met onze professionele fotostudio en de fabulous smiles designs workflow van Przemek Seweryniakuit Malmö, Zweden, kunnen we uw lach virtueel perfectioneren. 

De workflow die we volgen in de praktijk is als volgt: 

Stappen

 1. Adviesgesprek over de mogelijkheden: Simpel bleken tot aan het plaatsen facing, kronen, protheses
 2. Een 2D visualisatie van de nieuwe glimlach (adh keuze van het soort tanden uit het digital smile boek)
 3. Scannen van uw gebit voor het opmaat maken van de gekozen glimlach
 4. Creëren van de tandheelkundige elementen (kronen, protheses, facings)
 5. Inpassen/ plaatsen van de nieuwe elementen

Met een paar stappen werken we dus toe naar de perfecte glimlach. Bekijk onze video voor meer info, of maak hier een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Bijgaand een paar voorbeelden

Dhr van Mook : eerst een foto van Na de DSD en een foto van voor de DSD

Voor meer info bezoek de website: https://fabsmilesbook.com/product/book/

Wij geven zelf trainingen en verhuren ruimtes aan derden om trainingen te geven in onze praktijk. Wil je je kennis verbreden en/of jezelf verder ontwikkelen en meer betekenen binnen de tandartspraktijk. Je bent van harte welkom bij ons ( denk aan trainingen over recall schema’s, implementatie van tubs en trays)

Wij hebben diverse ruimtes beschikbaar.  Voor meer informatie neemt u hier contact met ons op:

Tanden bleken

Met behulp van de scanner kunnen we u direct laten zien wat er esthetisch mogelijk is om een nog mooiere glimlach te krijgen. Dit kan al door een simpele ingreep als tanden bleken, maar ook door uitgebreidere aanpassingen in bijvoorbeeld het bovenfront. Dit heet ook wel DSD: digital smile design. lees hier meer over op onze website

 

Enkele voorbeelden zie u hieronder:  Rechts de verfraaiing van de lach d.m.v. bleken, links zonder de verfraaiing 

Digital smile desing (voor)Digital smile desing (na)

Een mooi voorbeeld van esthetische aanpassingen is het herstellen van het bovenfront ( vooraanzicht van de tanden ).  Virtueel hebben we de perfecte vorm gedesigned.  Deze wax up ( opgewassen model) werd geprint en een mal werd hierop gemaakt.  Met deze mal konden we voorspelbaar een mooie restauratie maken in de mond en zijn de kleine zijtandjes normaal van vorm geworden.  

Digital smile design (DSD)